Så mycket sparar du på elräkningen med solceller — en genomgång En solcellsanläggning betalas av genom sänkta elkostnader och intäkter för överskottsel. I den här texten går vi igenom vad dessa besparingar och intäkter består av, och ett räkneexempel på hur mycket man sparar genom att installera solceller. Vi kikar även på hur elkostnader har förändrats historiskt — och hur det kan komma att se ut framöver! När man producerar egen solel… Solel kan antingen användas i det egna hushållet eller säljas via elnätet. Den går först och främst alltid till att driva det egna huset, och där sker besparingen genom att man slipper köpa el. Vad man betalar för el består i sin tur av flera saker: Elkostnad Elcertifikatkostnad Elnätkostnad Elskatt och moms Fasta års- eller månadskostnader för elnät och elavtal (dessa påverkas dock inte när man skaffar solceller) Om man producerar mer el än vad huset förbrukar — vilket t.ex. är vanligt dagtid under sommarhalvåret — så matas elen automatiskt ut på elnätet och säljs till ens elbolag. Där består intäkten av: Försäljning av överskottsel Försäljning av ursprungsgarantier Nätnytta för att man bl.a. bidrar till att sänka energiförluster i elnätet Skattereduktion från staten En illustration av en typisk, solig, dag för en villaägare med solceller. Den gråa ytan visar när man använder el och den gula ytan när solceller producerar el. Solel produceras framförallt mitt på dagen, och används antingen direkt i hushållet, eller säljs via elnätet. Få prisförslag direkt Rubrik för sektion Kom igång – ta första steget mot ett hållbart och ekonomiskt smart energisystem och lär dig mer om våra solcellspaket och lösningar hos solsave.se. 2023-03-08 Ekonomiskt smart,Hållbarhet,Solceller,Solcellspaket Solcellspaketen från Solsave Vi ger dig som vill ta första steget mot ett hållbart och ekonomiskt … Läs mer Trygga tjänster inom solpaneler i hela skåne 2023-02-08 Ekonomiskt smart,Energikartläggning,Hållbarhet,Solceller,Solcellspaket Trygga tjänster inom solpaneler i hela skåne Kunden alltid i fokus Viktigast för oss är att du som … Läs mer Så mycket sparar du på elräkningen med solceller — en genomgång 2023-01-08 Ekonomiskt smart,Energikartläggning,Solceller,Solpaneler Så mycket sparar du på elräkningen med solceller — en genomgång En solcellsanläggning betalas av … Läs mer