Så kan solceller spara pengar för ditt företag Solceller kan hjälpa företag att spara pengar på sina energikostnader genom att producera sin egen el istället för att köpa den från ett energiföretag. Offertberäkning Energi Kostnadsbesparingar När företag installerar solceller på sin fastighet kan de producera sin egen el under dagen när solen skiner och använda den elen för att driva företagets verksamhet. Detta kan hjälpa företag att minska sitt beroende av energiföretag och minska sina energikostnader på lång sikt. Kontakta oss för mer information Enligt sol energiföretaget EON och Vattenfall Kan företag spara mellan 20 och 40 procent på sina elräkningar beroende på storleken på deras solcellsanläggning och hur mycket el de producerar själva. Ett annat exempel är att enligt ett fallstudie utförd av energibolaget Vattenfall i samarbete med Solkompaniet, kan företag spara upp till 50 procent på sina elräkningar genom att installera solceller. Klimatsmart Utöver att spara pengar på sina energikostnader kan företag också dra nytta av andra fördelar med solceller, som minskade koldioxidutsläpp och ökad energioberoende. Sammantaget kan solceller vara en kostnadseffektiv lösning för företag som vill minska sina energikostnader och bidra till en mer hållbar framtid. Skattelättnader och bidrag Företag kan dra nytta av olika skattelättnader och bidrag som kan hjälpa till att täcka kostnaderna för att installera solceller. Skattelättnader och bidrag kan göra det mer ekonomiskt attraktivt för företag att investera i solceller och kan hjälpa till att minska den totala investeringskostnaden. Läs mer Kostnadseffektivitet Sammanfattningsvis kan solceller vara en kostnadseffektiv lösning för företag genom att minska deras energikostnader och öka deras lönsamhet på lång sikt. Företag kan också dra nytta av olika finansieringsalternativ, som bidrag, skattelättnader, lån eller leasing, eller PPA-avtal, för att göra solceller mer tillgängliga och kostnadseffektiva. Läs mer om PPA Avtal “Solenergi är ett av de mest intressanta alternativen för framtiden. Att producera sin egen el med solceller ger inte bara en miljövänlig energiproduktion utan också en stabil, långsiktig och förutsägbar kostnad.” Åsa Romson, tidigare Miljöminister Kostnadskalkyl En anläggning från SOLSAVE kostar ca 12,5 kr/W (med moms) om du gör installationen själv. För närvarande ger staten ett bidrag på 20% av kostnaden till privata och 30% till företga. Säg att du vill installera en anläggning på 6 kW, vilket ger ett pris på ca 75.000 kr (med moms) före bidrag och 60.000 kr efter bidrag. (Priserna är ungefärliga då dessa baseras på växelkursen mot svenska sek.) Om anläggningen är bra placerad kan den förväntas leverera mellan 5400-6600 kWh per år, lite beroende på var du bor. Om vi antar att totala rörliga kostnaden för elen är 1.25 kr per kWh (varav 50% internt utnyttjad) så sparar du alltså max 4125 kr/år. Överproduktionen ( ca 50%) ersätts av statens (via skattereduktion 0,60 kr/kWh), ditt elhandelsbolag (minst spotpris 0,25 kr/kWh, vissa bolag betalar väsentligt mer), energimyndigheten (elcertifikat; 0,20 kr/kWh) samt din nätägare (nätnyttoersättning ca 0,05 kr/kWh). Totalt blir denna ersättning som minst ca 1,10 kr/kWh. Dvs ungefär 3630 kr/år. Avkastningen på investerat kapital blir då 7755/75000 = 10,3% före bidrag och 12,9% efter bidrag. Om elpriset stiger minskar tiden innan anläggningen betalar sig. Då har vi inte tagit hänsyn till kapitalkostnaden om du t.ex. lånar pengar för att bygga din anläggning. Hör av dig så hjälper vi till! Kontakta oss via formuläret så återkopplar vi inom 24 h. Är du intresserad av att få en offert från oss eller har du frågor kopplat till din fastighet. Ange namn, e-postadress samt telefonnummer så blir det lätt för oss att kontakta dig, du kan även lämna ett meddelande.